miercuri, 21 ianuarie 2015

International Standard Classification of Education (ISCED 2011)ISCED 0: Early Childhood Education
Programmes at this level are typically designed with a holistic approach to support children's early cognitive, physical, social and emotional development and introduce young children to organised instruction outside of the family context. ISCED level 0 refers to early childhood programmes that have an
intentional education component.

ISCED 1: Primary education
Programmes at this level are typically designed to provide students with fundamental skills in reading, writing and mathematics (i.e. literacy and numeracy) and establish a solid foundation for learning and understanding core areas of knowledge, personal and social development, in preparation for lower
secondary education.
Age is typically the only entry requirement at this level. The customary or legalage of entry is usually not below 5 years old nor above 7 years old. This level typically lasts six years, although its duration can range between four and seven years.

ISCED 2: Lower secondary education
Programmes at this level are typically designed to build on the learning outcomes from ISCED level 1. Students enter ISCED level 2 typically between ages 10 and 13 (age 12 being the most common).

ISCED 3: Upper secondary education
Programmes at this level are typically designed to complete secondary education in preparation for tertiary education or provide skills relevant to employment, or both. Pupils enter this level typically between ages 14 and 16.

ISCED 4: Post-secondary non-tertiary education
Post-secondary non-tertiary education provides learning experiences building on secondary education, preparing for labour market entry as well as tertiary education. Programmes at ISCED level 4, or post-secondary non-tertiary education, are typically designed to provide individuals who completed ISCED
level 3 with non-tertiary qualifications required for progression to tertiary education or for employment when their ISCED level 3 qualification sdo not grant such access. The completion of an ISCED level 3 programme is required to enter ISCED level 4 programmes.

ISCED 5: Short-cycle tertiary education
Programmes at this level are often designed to provide participants with professional knowledge, skills and competencies. Typically, they are practically based, occupationally - specific and prepare students to
enter the labour market.
However, these programmes may also provide a pathway to other tertiary education programmes. Entry into ISCED level 5 programmes requires the successful completion of ISCED level 3 or 4 with access to tertiary education.

ISCED 6:
Bachelors' or equivalent level
Programmes at this level, are often designed to provide participants with intermediate academic and/or professional knowledge, skills and competencies, leading to a first degree or equivalent qualification. Entry into these programmes normally requires the successful completion of an ISCED level 3 or 4 programme with access to tertiary education. Entry may depend on subject choice and/or grades achieved at ISCED levels 3 and/or 4. Additionally, it may be required to take and succeed in entry examinations. Entry or transfer into ISCED level 6 is also sometimes possible after the successful completion of ISCED level 5.

SCED 7: Master's or equivalent level
Programmes at this level, are often designed to provide participants with advanced academic and/or professional knowledge, skills and competencies, leading to a second degree or equivalent qualification. Typically, programmes at this level are theoretically-based but may include practical components and are
informed by state of the art research and/or best professional practice. They are traditionally offered by universities and other tertiary educational institutions.
Entry into ISCED level 7 programmes preparing for a second or further degree normally requires the successful completion of an ISCED level 6 or 7 programme. In the case of long programmes that prepare for a first degree equivalent to a Master’s degree, entry requires the successful completion of an ISCED level 3 or 4 programme with access to tertiary education.
Entry into such programmes may depend on subject choice and/or grades achieved at ISCED levels 3 and/or 4. Additionally, it may be required to take and succeed in entry examinations.


For the full details on each ISCED level, please consult:
UNESCO, Institute for Statistics, 2012.
International Standard Classification of Education. ISCED 2011.
Available at: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf

vineri, 19 decembrie 2014

Strategiei Europa 2020 privind educatiaConform Strategiei Europa 2020, statele membre ale UE au identificat un nou set de priorități și inițiative emblematice pentru a stimula creșterea economică și noi locuri de muncă, pentru o creștere economică durabilă, inteligentă și în favoarea incluziunii.
Reforma sistemelor de educație se află între cele 7 inițiative emblematice. Cele mai multe dintre aceste inițiative au fost prezentate de către Comisie în 2010. Specifice fiecărei țări, Recomandările sunt documentele elaborate de către Comisia Europeană pentru fiecare țară. Ele sunt adaptate la problemele cu care se confruntă statul membru și acoperă o gamă largă de subiecte: situația finanțelor publice, reforme ale sistemelor de pensii, măsuri pentru a crea locuri de muncă și pentru a combate șomajul, educația și provocările de inovare, etc.

Conform cadrului de analiză al recomandărilor, România se confruntă, de asemenea, cu o serie de noi provocări, pe termen mediu, în încercarea de a asigura o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. La 46% din media UE, PIB-ul pe cap de locuitor din România este unul dintre indicatorii care arată decalajul de dezvoltare. Printre provocările cele mai importante se numără necesitatea de a crește participarea pe piața forței de muncă, îmbunătățirea competitivității globale și reforma administrației publice.
Fondurile UE pot oferi o sursă importantă de investiții publice pentru a sprijini România în abordarea acestor provocări. În domeniul educației, o provocare majoră o reprezintă creșterea calității educației, alături de părăsirea timpurie a școlii. Conform recomandărilor, România trebuie să implementeze reformele într-un ritm mai rapid, concomitent cu dezvoltarea capacității sale administrative.

Educația terțiară ar trebui să fie aliniată cu nevoile pieței muncii și să se îmbunătățească accesul persoanelor dezavantajate. RECOMANDAREA CONSILIULUI privind Programul național de reformă al României pentru 2013, arată că în anii următori în România este necesar:
- să se accelereze reforma sistemului de învățământ, inclusiv prin consolidarea capacității administrative atât la nivel central, cât și la nivel local, și să se evalueze impactul reformelor;
- să se accelereze reformele în domeniul învățământului profesional și al formării continue;
- să se alinieze și mai mult învățământul universitar la cerințele pieței muncii și să se îmbunătățească accesul persoanelor defavorizate;
- să se pună în aplicare o strategie națională cu privire la fenomenul părăsirii timpurii a școlii, punând accentul pe îmbunătățirea accesului copiilor preșcolari, inclusiv al romilor, la o educație de calitate;
- să se accelereze tranziția de la îngrijirea instituțională la îngrijirea alternativă pentru copiii lipsiți de îngrijire parentală.

Pentru învățământul preuniversitar, prezenta strategie urmărește țintele stabilite de Cadrul Strategic pentru Cooperarea Europeană în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ET 2020). Conform acestor recomandări, strategia răspunde nevoii de a include în mod sistematic pe agenda de politici noi măsuri care să asigure accesul echitabil la educație și formare de calitate.

duminică, 16 noiembrie 2014